ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดี ม.5 บ้านภักดี ขนาดกว้างไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดี ม.5 บ้านภักดี ขนาดกว้างไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน