ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวประชาสัมพันธ์  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.ย. 2562
2 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.ย. 2562
3 รายงานสรุปผลผู้มารับบริการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 มิ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
13 พ.ค. 2562
5 จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 เม.ย. 2562
6 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 มี.ค. 2562
7 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ก.พ. 2562
8 จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ม.ค. 2562
9 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ธ.ค. 2561
10 รายงานผลการประเมินพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12