ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวประชาสัมพันธ์  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รณรงค์การป้องกัน (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 มี.ค. 2563
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ก.พ. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ม.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ธ.ค. 2562
5 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 ก.ย. 2562
6 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ก.ย. 2562
7 รายงานสรุปผลผู้มารับบริการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 มิ.ย. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)/ภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 พ.ค. 2562
9 จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 เม.ย. 2562
10 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13