ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ม.ค. 2563
2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 มิ.ย. 2562
3 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ธ.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ธ.ค. 2561
5 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง คู่มือประชาชนระยะที่ 2 จำนวน 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 พ.ย. 2561
6 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแผนที่ภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 พ.ย. 2561
7 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 พ.ย. 2561
8 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ต.ค. 2561
9 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ต.ค. 2561
10 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3