กิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลเขื่อนบางลางประจำปีงบประมาณ 2560


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันพฤหัสบบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเขื่อนบางลางได้จัดประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลเขื่อนบางลางประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

                           1.1 แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                           1.2 สรปสถานการณ์โรคต่างๆในตำบลเขื่อนบางลาง โดย รพ.สต.สันติ1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาจัดทำแผนสุขภาพตำบล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560    อ่าน 122 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**