ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชุมสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๔

วันจันทร์  ที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 546 คน