ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้่านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์เม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงาน ฯลฯ เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับอำนาจ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 422 คน