ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชำระภาษี ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และชำระภาษีประจำปี ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม-30 เมษายน ของทุกปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 428 คน