ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ภาษีป้าย
  รายละเอียด : ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ/เครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 398 คน