ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง โครงการ“ตรวจคัดกรองสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน”
  รายละเอียด : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง โครงการ“ตรวจคัดกรองสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน”
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 400 คน