ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 329 คน