ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มได้รับเงิน ๑ ตุลาคม ๕๘)

วันเวลา/สถานที่
๑ -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ทต.เขื่อนบางลาง  สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ๐-๗๓๒๘-๑o๒๑ ต่อ ๑o๔

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 200 คน