ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเขื่อนบางลางเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มได้รับเงิน ๑ ตุลาคม ๕๘)

วันเวลา/สถานที่
๑ -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ทต.เขื่อนบางลาง
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ๐-๗๓๒๘-๑o๒๑

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 233 คน