ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.สายท่าเรืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง – บ้านสันติ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.ท่าเรืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง – บ้านสันติ หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 202 คน