ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน