ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โบว์ชัวร์การสร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด
  รายละเอียด : การสร้างสุขนิสัย รักษ์สะอาด อาจจะดูว่าเป็นไปได้ยาก และจะต้องทำอย่างไร คงจะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจจะเกิดการต่อต้านหรือปฏิเสธ จริงๆ แล้ว การสร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด ทำได้ไม่ยากเลย เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตประจำวัน ถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานประจำ ที่ต้องทำทุกวัน เพราะเราต้องใช้ชีวิตในการกิน หลับนอน ทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในสังคม ชุมชน ถ้าเราตระหนักและทำงานประจำที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและปราศจากโรค
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน