ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โบว์ชัวร์แนะนำการใช้ยา
  รายละเอียด : หลักการใช้ยา เนื่องจากยามีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้ผลในการรักษาโรคไม่ดี หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 237 คน