ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 (mers-cov)
  รายละเอียด : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 (mers-cov)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน