ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม Polystyrene บรรจุอาหาร
  รายละเอียด : โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม Polystyrene บรรจุอาหาร "Yala say no to foam" เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1003 คน