ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด : 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 3.ภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 234 คน