ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการซ่อมเสริมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามบินบางลาง - บ้านจาเราะแป หมู่ 1
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการซ่อมซ่อมเสริมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามบินบางลาง - บ้านจาเราะแป หมู่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,300 หนา 0.04 เมตร ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนัสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงิน 9,740,000 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน