ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการบุกเบิกถนน สายแบยิ - จาเราะแป หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายแบยิ - จาเราะแป หมู่ 6 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนัสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงิน 1,675,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน