ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สนามกีฬา บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สนามกีฬา บ้านสนามบิน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้่างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนัสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 695,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน