ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 06/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาเราะจีเจาะ หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

<ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จาเราะจีเจาะ บ้านสนามบิน หมู่ 1 ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้่างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนัสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,336,000 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน