ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07/2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุดม หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลางซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุดมบ้านสนามบิน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้่างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนัสตา จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ ทต.กำหนด) ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัด ตามราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 834,000 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน