หนังสือราชการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่องกำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่องกำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัสตร์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน