ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแบยิ-จาเราะแป หมู่ที่ 6 และ ตาราง ปปช.1
  รายละเอียด :

1.ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแบยิ-จาเราะแป หมู่ที่ 6 2.ตาราง ปปช.1 โครงการบุกเบิกถนนสายแบยิ-จาเราะแป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน