หนังสือราชการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง : ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
  รายละเอียด : ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรืองและที่ดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน