ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด : โครงการนี้มีชื่อว่า โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นโครงการตามแนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน