ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด :

ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน