ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  รายละเอียด : รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LOCAL PREFOMANCE ASSESSMENT (LPA) 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน