หนังสือราชการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
  รายละเอียด : 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ชำระได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 2. ภาษีป้าย (ชำระได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562) 3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ชำระได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 224 คน