ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการกลบบ่อขยะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
  รายละเอียด : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการกลบบ่อขยะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน