ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 บ้านดาแลแป
  รายละเอียด : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 บ้านดาแลแป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน