หนังสือราชการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง : ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน