หนังสือราชการเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง
  รายละเอียด : คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 196 คน