ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านสนามบิน-บ้านจาเราะแป ม.6 ต.เขื่อนบางลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร ทต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านสนามบิน-บ้านจาเราะแป ม.6 ต.เขื่อนบางลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร ทต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน