คู่มือสำหรับประชาชน
 

ค้นหารายงานประชุม ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อรายงานประชุม  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 เม.ย. 2562
2 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ทต.เขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ต.ค. 2561
3 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 ก.ค. 2561
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ต.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 ม.ค. 2560
6 สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ คนพิการ ผู้ดอยโอกาส และครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
144
17 ม.ค. 2560
7 แผนผังและขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
09 ม.ค. 2560
8 แนะนำการชำระภาษี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ธ.ค. 2559
9 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการการให้บริการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ธ.ค. 2559
10 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการการให้บริการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
23 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2