ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
02 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัด ม.4 บ้านฉลองชัย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลองชัย ม.4 บ้านฉลองชัย ขนาดกว้างไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดี ม.5 บ้านภักดี ขนาดกว้างไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักบุ้งบ้านภักดี 3 ม.5 บ้านภักดี โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
227
18 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ถมดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดี ม.5 บ้านภักดี ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
15 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คศล.สายประปา ม. 1 บ้านสนามบิน โดยวิธีเฉาพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะจาโก ม.1 บ้านสนามบิน โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายประปา ม.1 บ้านสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
14 พ.ค. 2563
10 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10