ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 พ.ค. 2563
12 ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนสายภักดี 3 วัดฉลองชัย ม.5 บ้านภักดี โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 พ.ค. 2563
13 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 เม.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านสนามบิน-บ้านจาเราะแป ม.6 ต.เขื่อนบางลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร ทต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 เม.ย. 2563
15 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 เม.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.สายอายิ ม.1 บ้านสนามบิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 เม.ย. 2563
17 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 เม.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะฆะ ม.1 บ้านสนามบิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 มี.ค. 2563
19 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
16 มี.ค. 2563
20 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10