ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 มี.ค. 2563
22 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ก.พ. 2563
23 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ม.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะฆะ ม.1 บ้านสนามบิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราเมตร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ธ.ค. 2562
25 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ธ.ค. 2562
26 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 พ.ย. 2562
27 ขอส่งรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
28 พ.ย. 2562
28 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 พ.ย. 2562
29 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ผลดำเนินการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 พ.ค. 2562
30 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จ้างประเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10