ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 มี.ค. 2562
32 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จ้างประจำเดือน กุุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 มี.ค. 2562
33 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ผลดำเนินการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ก.พ. 2562
34 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกขยายถนนสายนรงค์-ท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านสันติ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ธ.ค. 2561
35 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกขยายถนนสายดาแลแป-ฆาเด็ง หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ธ.ค. 2561
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 ต.ค. 2561
37 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง ประการผู้ชนะการราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ส.ค. 2561
38 ปปช.01 โครงการ กลบบ่อขยะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.2 บ้านสันติ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.ค. 2561
39 คำสั่ง ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการกลบบ่อขยะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ก.ค. 2561
40 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนา ประปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10