ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
08 ก.พ. 2560
52 ปปช.01 โครงการบุกเบิกขยายถนนดาแลแป - ฆาเด็ง หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 ก.พ. 2560
53 ปปช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล.สนามกีฬา บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 ก.พ. 2560
54 โครงการบุกเบิกขยายถนนดาแลแป - ฆาเด็ง หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 ก.พ. 2560
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สนามกีฬา บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
02 ก.พ. 2560
56 โครงการก่อสร้างฝ่ายพร้อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ก.พ. 2560
57 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการสร้างฝ่ายท่อประปา หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 ม.ค. 2560
58 ปปช.01โครงการก่อสร้างฝ่ายพร้อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ม.ค. 2560
59 โครงการบุกเบิกถนน สายแบยิ - จาเราะแป หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
21 ธ.ค. 2559
60 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10