ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแบยิ-จาเราะแป หมู่ที่ 6 และ ตาราง ปปช.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 ธ.ค. 2559
62 โครงการซ่อมเสริมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามบินบางลาง - บ้านจาเราะแป หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ธ.ค. 2559
63 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ธ.ค. 2559
64 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลฑ์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ธ.ค. 2559
65 ตาราง ปปช.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัสฑ์ติกคอนกรีตสายบ้านสนามบิน-บ้านจาเราะแป ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ธ.ค. 2559
66 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง การใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ต.ค. 2559
67 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ต.ค. 2559
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แมะกาบู(เขื่อนบางลาง)หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
18 ส.ค. 2559
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปาเฮาะใน - เขตหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหร อ.ธารโต ดาวน์โหลดเอกสาร
199
19 เม.ย. 2559
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภักดี ซอย 1,3 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10