ค้นหาข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  :  

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ หมู่1 เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 15/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 ส.ค. 2558
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 16/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
26 ส.ค. 2558
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลแป - ป่าเฮาะเงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 10/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
14 ก.ค. 2558
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลแป - ป่าเฮาะเงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 11/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
14 ก.ค. 2558
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลแป - ป่าเฮาะเงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ 12/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
14 ก.ค. 2558
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6 05/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
09 มี.ค. 2558
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลแป – ป่าเฮาะ หมู่ที่ 6 04/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 ม.ค. 2558
88 โครงการปรับปรุงถนนสายบาบอกรี – แฟล็ตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
29 พ.ย. 2557
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำปงบารู (เชื่อมต่อสายเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
27 พ.ย. 2557
90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.สายท่าเรืออ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง – บ้านสันติ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
15 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10