ค้นหาหนังสือราชการ ประจำปี  :   เดือน :

ค้นหาจากชื่อหนังสือราชการ  :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ต.ค. 2560
22 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 ก.ย. 2560
23 ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เรื่องกำหนดเขตท้องถิ่นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 มิ.ย. 2560
24 ประกาศ ทต.เขื่อนบางลาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 เม.ย. 2559
25 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 ก.พ. 2559
26 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามบิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
10 ก.พ. 2559
27 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลองชัย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 ก.พ. 2559
28 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 ก.พ. 2559
29 ประกาศ ทต.เขื่อนฯ เรื่องการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของทต.เขื่อนบางลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ก.ย. 2558
30 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
06 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4